Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za modernizaciju javne rasvjete na području Općine Gornja Rijeka.

Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku, a kranji rok za dostavu ponuda je 9. kolovoza 2023. godine do 10,00 sati.