Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za modernizaciju javne rasvjete na području Općine Gornja Rijeka.

Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku, a kranji rok za dostavu ponuda je 3. kolovoza 2023. godine do 11,00 sati.