Općina Gornja Rijek objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu bagatelne vrijednosti – dobava i ugradnja robe na modernizaciji javne rasvjete na području Općine Gornja Rijeka – I faza.

Rok za dostavu ponuda je 17. ožujka 2017. godine do 9,00 sati.

Javni poziv za dostavu ponuda

Projekt

Troškovnik