Općina Gornja Rijek objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednosatvne vrijednosti – dobava i ugradnja robe na modernizaciji javne rasvjete na području Općine Gornja Rijeka – II faza.

Rok za dostavu ponuda je 24. rujna 2018. godine do 9,00 sati.

Javni poziv za dostavu ponuda modernizacija javne rasvjete – II faza

Troškovnik modernizacija javne rasvjete – II faza