Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti za nabavu radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Gornja Rijeka.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE:Javni poziv za dostavu ponuda modernizacija nerazvrstanih cesta 2019

Troškovnik možete preuzeti OVDJE: Troškovnik modernizacija cesta 2019

Javni poziv objavljen je 28. veljače 2019. godine, a kranji rok za dostavu ponuda je 11. ožujka 2018. godine do 9,00 sati.