Općina Gornja Rijeka raspisuje javni poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave za radove na uređenju Malog Kalnika.

Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku, a kranji rok za dostavu ponuda je 8. kolovoza 2023. godine do 9,00 sati.