Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni oziv za dostavu ponuda za radove asfaltiranja dvorišta (plato) Društvenog doma u Pofukima.

Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku, a kranji rok za dostavu ponuda je 5. srpnja 2023. godine do 10,00 sati.