Općina Gornja Rijeka objavljuje javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2022. godini.

Ukupna planirana vrijednost ovog poziva je 55.000,00 kuna, krajnji rok za podnošenje prijava je 29. ožujka 2022. godine do 12,00 sati, a dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.