Općina Gornja Rijeka objavljuje javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2019. godini.

Ukupna planirana vrijednost ovog poziva je 55.000,00 kuna, kranji rok za podnošenje prijava je 12. ožujka 2019. godine, a dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

1. Pravilnik o financiranju udruga

2. Odluka načelnika o načinu raspodjele sredstava

3. Javni natječaj

4. Upute za prijavitelje

5. obrazac prijave projekta

6. Obrazac proračuna projekta

7. Obrazac izjave o izbjegavanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

9. obrazac popisa priloga

10. obrazac nacrta ugovora

11. obrazac opisnog izvješćivanja

12. Obrazac financijskog izvješća