Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv za subvencioniranje prihrane osnovnog stada ili pčelinjih zajednica poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Gornja Rijeka u 2019. godini.

Zahtjev mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede za prihranjivanje osnovnog stada ili pčelinjih zajednica. Podnositelji zahtjeva moraju imati prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Gornja Rijeka. Poljoprivredni proizvođači moraju biti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i Katastar pčelinjaka i pčelinjih pašnjaka Hrvatskog pčelarskog saveza.

Troškovi prihrane subvencionirat će se u iznosu od 10,00 kuna po košnici, a najviše do 1.000,00 kuna po korisniku godišnje. Korisnicima koji su u sustavu PDV, isti nije prihvatljiv trošak.

Zahtjev se podnosi do 15. prosinca 2019. godine odnosno do utroška sredstava.

Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE: Javni poziv-subvencioniranje prihrane osnovnog stada ili pčelinjih zajednica (za pčelare)

Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE: Obrazac zahtjeva za pčelare

Obrazac Izjave za PDV možete preuzeti OVDJE: Obrazac Izjave PDV pčelari

Obrazac Izjave za potpore male vrijednosti možete preuzeti OVDJE:Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Program potpora u poljoprivredi na području Općine Gornja Rijeka u 2019. godini možete preuzeti OVDJE: Program potpora u poljoprivredi 2019.