Članak 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka

Sjednici Općinskog vijeća mogu prisustvovati građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba, u skladu s prostornim mogućnostima, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica održava bez prisustva javnosti.

Osobe koje žele prisustvovati sjednici Općinskog vijeća dužne su o namjeri prisustvovanja obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, osobno ili putem Jedinstvenog upravnog odjela, a najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.

Ukoliko broj prijavljenih osoba premašuje prostorne mogućnosti predsjednik Općinskog vijeća dozvolit će sudjelovanje prema redoslijedu zaprimljenih prijava.

Gosti i druge osobe mogu se obratiti i govoriti na sjednici Općinskog vijeća samo na temelju odobrenja predsjednika Općinskog vijeća.

Obavijest o namjeri prisustvovanja sjednici Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka molimo uputiti na e-mail: [email protected] ili telefonski na broj 048/855-021.