Konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka možete preuzeti OVDJE: konačni rezultati Općinsko vijeće

Konačne rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka možete preuzeti OVDJE: konačni rezultati općinski načelnik