Natječaj je otvoren od 14.06.2018. godine do 21.09.2018. godine.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi od 23. srpnja 2018. godine u 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine u 12:00 sati. Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća:

 1. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda prije objave Natječaja, uključujući početnike
 2. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

 Prihvatljivi troškovi:

Opći troškovi:

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu

Nematerijalni troškovi:

 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente i licence
 • zaštita autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Materijalni troškovi:

 • građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za:
  • proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
  • obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe
 • stjecanje objekata, gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine

Sredstva:

Vrijednost potpore je od 15.000 EUR do 400.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR.

Intenzitet potpore iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Natječaj 4.2.2.