Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa “Konkurentnost turističkog gospodarstva”.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

 • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:
  • Hotela,
  • Kampova,
  • Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj,
  • OPG-a za seoski turizam i
  • Objekata u domaćinstvu
 • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
 • Mjera C – dostupnost i sigurnost
 • Mjera D – prepoznatljivost.

Prihvatljivi prijavitelji su:
– subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
– seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge),
– fizičke osobe – privatni iznajmljivači.


Zahtjevi se zaprimaju  do 10. travnja 2017. godine.

Javni poziv dostupan je na stranici Ministarstva turizma- Javni poziv