Općina Gornja Rijeka raspisuje Javni natječaj za nabavu, isporuku i istovar materijala (drvene građe) za rekonstrukciju krovišta Crkve Uznesenja BDM.

Rok za dostavu ponuda je 22. studenoga 2010. do 10:30 sati, bez obzira na način dostave.

dokumentacija za nabavu

troškovnik