Općina Gornja Rijeka sklopila je Ugovor o nabavi i postavi tipskih sprava za dječja igrališta sa tvrtkom Revi j.d.o.o. u vrijednosti 48.600,00 kuna.

Ugovorena je nabava i postava 6 kompleta.