Otvoren je natječaj za imenovanje direktora/direktorice
trgovačkog društva KOMUNALNO – PODUZEĆE GORNJA RIJEKA d.o.o.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom do 23. svibnja 2018. godine na adresu: Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o., Trg Sidonije Rubido Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka, (s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu – ne otvaraj“).

Tekst natječaja