Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 35/08, 55/11, 90/11. i 50/12) Općina Gornja Rijeka objavljuje

 OBAVIJEST

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA RIJEKA

1. Obaviještava se javnost da je započet postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka.

2. Zahtijevi i prijedlozi za Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka mogu se dati u roku od 30 dana od dana objave ove Obavijesti u tjedniku na adresu:

 Općina Gornja Rijeka

48268 Gornja Rijeka

Trg Sidonije Rubido Erdody 3

na slijedeći način:

-Tijela državne uprave, upravna tijela županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismeno očitovanje Općini Gornja Rijeka,

– Građani, pravne osobe  i udruge upućivanjem pisanih zahtjeva i prijedloga.

NOSITELJ IZRADE:

OPĆINA GORNJA RIJEKA

Ova Obavijest objavljena je u tjedniku Glas podravine 13. srpnja 2012. godine