Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve korisnike koji su ostvarili pravo na izravna plaćanja u 2011. godini da Odluke o ostvarivanju prava na izravna plaćanja mogu preuzeti svakim radnim danom u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Koprivnici, Optička 1 od 8 do 15 sati.