Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Nacionalnim stožerom civilne zaštite izdavati će propusnice poljoprivrednicima i to:

– posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu,

– proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama,

– pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica,

– kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača (uključujući mljekomate, otkupne centre i slično)

– zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne,

– kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone.

Za izdavanje propusnica  poljoprivrednici se mogu obratiti na 048/712-491, 091/4882-778 ili na e-mail [email protected].