Obaviještavamo zainteresirane vlasnike i ovlaštenike koji imaju nekretnine na području k.o. Gornja Rijeka da će se Zbor građana održati u utorak 19. rujna 2017. godine u 18,00 sati u prostorijama Osnovne škole Sidonije Rubido Erdody a ne u Vatrogasnom domu Gornja Rijeka kako je bilo ranije najavljeno.

Zainteresirani će na skupu dobiti informacije o postupku započete izmjere i upute za obilježavanje granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama.