Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka, kao nositelj izrade, daje

O B A V I J E S T
o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka započela izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka. Odluka se nalazi u prilogu ove Obavijesti.