Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19.2.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0007180

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 10.3.2020. 10:00 sati.