Obavještavamo Vas da je javni naručitelj Općina Gornja Rijeka obveznik provođenja javne nabave po Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016, dalje u tekstu ZJN 2016).
Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018, dalje u tekstu Zakon), od 01. srpnja 2019. godine naručitelju, Općini Gornja Rijeka, više nije dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-pošte.
Napominjemo kako je naručitelj Općina Gornja Rijeka sukladno članku 6. stavak 2. Zakona obvezan zaprimati i plaćati isključivo e-Račune koji su sukladni EU normi.
Izdavatelji e-Računa (Isporučitelji roba, Izvršitelji usluga, Izvođači radova) obvezni su izdavati i slati e-Račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.
Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka jednostavne nabave roba i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a.

Općina Gornja Rijeka kao obveznik javne nabave će sve elektroničke račune zaprimati putem centralnog sustava FINA-e e-Račun za državu.  Skrećemo pozornost da račun poslan mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa, pa takve ulazne račune Općina Gornja Rijeka neće zaprimati.
Od 1. 7. 2019. godine Općina Gornja Rijeka će kao obveznik javne nabava sve elektroničke račune zaprimati isključivo putem centralnog sustava FINA-e e-Račun.
Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem ostalih davatelja usluga, ali pod uvjetom da su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.
Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema centralnom sustavu Fine e-Račun za državu, možete pronaći na Fininim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.