Dana 25.04.2013. godine Komunalno poduzeće d.o.o. organizira odvoz glomaznog otpada iz naselja na području Općine Gornja Rijeka.

Molimo Vas da svoj glomazni otpad odložite ispred dvorišta do 7 sati ujutro navedenog dana.

NAPOMENA:

U sklopu odvoza glomaznog otpada neće se odvoziti sljedeće:

– elektronički otpad – odložite na ”Reciklažnom dvorištu” u Cubincu,

– gume od vozila – odložite u poduzeću ”Robni centar” d.o.o., Ulica Nikole Tesle 49, Križevci,

– akumulatore – odložite u poduzeću ”Friš” d.o.o., Koprivnička ulica 43, Križevci.