Sukladno odredbama Javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gornja Rijeka koji je objavljen 25. studenoga 2016. godine daje se

OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

Otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gornja Rijeka održat će se 16. prosinca 2016. godine (petak) s početkom u 14,00 sati u vijećnici Općine Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za zakup poslovnih prostorija