Obavještavaju se mještani Općine Gornja Rijeka da je Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o. započelo podjelu plavih kanti za odvojeno sakupljanje papira i kartona te žutih kanti za reciklabilni otpad.

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci će prilikom pražnjenja narančaste kante istu preuzeti od korisnika. Narančastu kantu zamijenit će plava i žuta kanta za sakupljanje reciklabilnog otpada.