Ovim putem obavještava se javnost da Općina Gornja Rijeka pokreće II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka.

Molimo sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje imaju interes za izmjenu Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka da pošalju svoje prijedloge za izmjenom elektronskim putem ([email protected]), poštom ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka.

Svoje prijedloge molimo dostaviti putem priloženog obrasca zaključno do 15. lipnja 2022. godine.