Obavještavaju se stanovnici Općine Gornja Rijeka koji imaju štete od suše na poljoprivrednim kulturama da sukladno Zaključku Župana Koprivničko-križevačke županije od 27. srpnja 2011. godine o proglašenju elementarne nepogode zbog šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama od suše, prijave štetu Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Prijave se zaprimaju u prostorijama Općine Gornja Rijeka radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,30 sati zaključno s 4. kolovoza 2011. godine.

Prijavitelj je dužan dostaviti:

  • popunjeni obrazac
  • OIB,
  • presliku LISTA B Zahtjeva za poticaj (za komercijalna OPG koja su upisana u Upisnik),
  • presliku Zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (za korisnike dohodovne potpore),
  • presliku Posjedovnog lista (prijavitelji koji nisu upisani u Upisnik niti su korisnici dohodovne potpore).

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na broj te. 048/855-021.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda