Obavještavaju se svi zainteresirani da se uslijed novonastale situacije vezane uz COVID-19 produžuje rok za prijavu po javnom pozivu za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2020. godini.

Novi rok za podnošenje prijava je 27. travnja 2020. godine do 12 sati.