Obavještavaju se svi zainteresirani da se produžuje rok za prijavu po javnom pozivu za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2021. godini.

Novi rok za podnošenje prijava je 31. ožujka 2021. godine do 12 sati.