Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama stupio je na snagu 15. srpnja 2017. godine te, između ostalog, određuje novi rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade.

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama određeno da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade mogu podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2018. godine, te se nakon isteka tog roka isti više ne mogu podnijeti.

Važno je naglasiti da nisu promijenjeni uvjeti za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu u odnosu na uvjete propisane odredbama važećeg Zakona te nezakonito izgrađene zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. godine neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.

Obavještavaju se svi zainteresirani, odnosno oni koji nisu podnijeli pravovremene zahtjeve za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade da mogu podnijeti zahtjeve za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade i uz njega pripadajuću dokumentaciju Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci.

Obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade možete preuzeti OVDJE: Zahtjev-za-legalizaciju-2017