Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu vježbenika – VIŠI STRUčNI REFERENT ZA OSPOSOBLJAVANJE OBAVLJANJA POSLOVA II. VRSTE ZVANJA održati će se 27. travnja (ponedjeljak) 2009. godine u prostorijama Općine Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka, s početkom u 9:00 sati.

Nakon provedenog testiranja sa kandidatima će biti obavljen razgovor.