Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava udruga prijavjenim na Javni poziv za financiranje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2017. godini.

Navedenu Odluku možete preuzeti OVDJE: Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama 2017.