Povjerenstvo za otvaranje ponuda za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2016. godini održalo je 6. travnja 2016. godinu sjednicu na kojoj je izvršen uvid u sve pristigle ponude na objavljeni Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2016. godini.

Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta prijava, Povjerenstvo je utvrdilo da su sve pristigle prijave ispunile propisane uvjete Javnog poziva te se upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje.

odluka adminitrativna provjera