Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Općine Gornja Rijeka za razdoblje 2019.-2025. godine.

Odluku možete preuzeti OVDJE: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja turizma na okoliš možete preuzeti OVDJE: Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Nacrt Strategije razvoja turizma Općine Gornja Rijeka za razdoblje 2019.-2025. godine možete preuzeti OVDJE: Nacrt Strategije razvoja turizma Općine Gornja Rijeka

Odluku da za Strategiju razvoja turizma razvoja Općine Gornja Rijeka za razdoblje 2019.-2025. godine nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš možete preuzeti OVDJE: Odluka da za strategiju nije potrebano provesti postupak OSPOU