U sklopu Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2023. godini Ministarstvo kulture odobrilo je 19.908,42 EUR (150.000,00 kuna) za projekt obnove Starog grada Mali Kalnik.

Tijekom 2023. godine planiran je nastavak arheoloških istraživanja i konzervatorskih radova. Planira se arheološko istraživanje središnjeg sjevernog bedema i zapadnog središnjeg prostora romaničkog burga gdje je nepoznat raster unutarnjih zidova palasa, te debljina sjevernog bedema. Potrebno ukloniti humus, raslinje i kamenje kako bi se mogla definirati unutrašnjost tog najstarijeg dijela grada.

Po završetku arheoloških istraživanja provesti će se konzervacija zidova ugradnjom kamena s deponije na radilištu i dobavom sa urušenja u podnožju nakon postavljanja dizalice za transport građevinskog materijala.