U srijedu, 30. ožujka održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka koju je sazvao predsjednik Mladen Bukal, a uz vijećnike prisustvovali su joj i direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Goran Gregurek, načelnik Darko Fištrović te službenice jedinstvenog upravnog odjela općine.

Na sjednici su između ostalog jednoglasno usvojena Izvješća:

  • o gospodarenju otpadom za Općinu Gornja Rijeka za 2015. godinu Komunalnog poduzeća d.o.o., Križevci;
  • o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2015. godinu;
  • o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka za 2015. godinu;
  • o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2015. godini;
  • o radu općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine;

te Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Rijeka za 2015. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Rijeka za 2016. godinu, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2016. do 2019. godine i Program potpora u poljoprivredi na području Općine Gornja Rijeka za 2016. godinu.

12899474_10201572129700624_1436151512_o