U vijećnici Općine Gornja Rijeka 5. listopada 2016. godine održana je 27. sjednica Općinskog vijeća koju je sazvao predsjednik Mladen Bukal, a uz vijećnike prisustvovali su joj  i načelnik Općine Darko Fištrović, direktor tvrtke Forum Invest d.o.o. Ivan Biškup (na 1. točki dnevnog reda), te službenice JUO Općine.

Ivan Biškup, direktor tvrtke Forum Invest d.o.o.  održao je  prezentaciju Strategije ukupnog razvoja Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Posebno je istaknuo kako Strategija predstavlja ključni strateški dokument kojim se definira smjer ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja Općine Gornja Rijeka u razdoblju od 2015. do 2020. godine i u svom se sadržaju uklapa u strateške dokumente na nacionalnoj i EU razini. Strategija je nakon predstavljanja jednoglasno usvojena.

Vijećnici su razmotrili i prihvatili Polugodišnje izvršenje financijskog plana Općinske knjižnice i Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
Prihvaćen je i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za prvo polugodište 2016. godine.

Na sjednici su donesene:

  • Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba za sustav civilne zaštite Općine Gornja Rijeka,
  • Odluka o imenovanju natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody, te
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gornja Rijeka.