U utorak, 20. prosinca 2016. godine održana je 29. sjednica općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednici su osim vijećnika prisustvovali Darko Fištrović, općinski načelnik, Silvija Ognjan Podolski, zamjenica općinskog načelnika, Marina Srbljinović, ravnateljica općinske knjižnice, Andreja Bogdan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i Valentina Valjak, stručni suradnik za računovodstvene poslove.

Jednoglasno su usvojeni:

  • Plan i program rada Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody za 2017. godinu,
  • Izmjene i dopune Financijskog plana Općinske knjižnice za 2016. godinu,
  • Financijski plan Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdödy za 2017. i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu,
  • Izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2016. godinu te izmjene i dopune Programa.

Proračun Općine Gornja Rijeka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu usvojen je sa osam glasova ZA i jednim PROTIV.