Nakon potpisivanja Povelje o bratimljenju u Taormini, projekt „VoicEU” nastavljen je u Budimpešti na trećem susretu od 22. do 24. rujna 2017. godine.
Na konferencijama je sudjelovalo i izaslanstvo Općine Gornja Rijeka, na čelu s načelnikom Darkom Fištrovićem.
Europska konferencija realizirana je kroz tri dana putem panel-diskusija obrađivanjem tema 60. obljetnice Rimskih ugovora, izlaska Velike Britanije iz EU takozvanog Brexita te prevladavanja euroskepticizma.
Općina Gornja Rijeka sudjeluje u ovom projektu sa petnaest drugih delegacija iz četrnaest zemalja a posljednje dvije konferencije predviđene projektom održat će se u narednim mjesecima u Sofiji i Talinu.
Načelnik je primijetio da zajednički put kroz projekt predstavlja važnu priliku za našu Općinu, otvara nove vrijednosti i prijateljstva te razvija međukulturalni dijalog.