30. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka održana je u srijedu, 8. veljače 2017. godine, s početkom u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici.

Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Mladen Bukal.

Članovi vijeća jednoglasno su usvojili  predložene akte po svim točkama usvojenog dnevnog reda:
  1. Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdödy,
  2. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdödy,
  3. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdödy za razdoblje od 1.1.2016.-31.12.2016.,
  4.  Zaključak o donošenju Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Gornja Rijeka,
  5. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom  vijeću Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine,
  6. Program potpora u poljoprivredi na području Općine Gornja Rijeka za 2017. godinu.