U srijedu, 5. travnja 2017. godine održana je posljednja sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka u ovom sazivu.

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mladen Bukal, a osim vijećnika prisustvovali su Darko Fištrović, općinski načelnik, Silvija Ognjan Podolski, zamjenica općinskog načelnika,  Andreja Bogdan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Valentina Valjak, stručni suradnik za računovodstvene poslove i gospođa Vesna Žuti iz Dropkovca.

Na sjednici su donijeti slijedeći akti:

 • Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gornja Rijeka u 2017. godini,
 • Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Rijeka u 2017. godini,
 • Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2017. godini,
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Gornja Rijeka u 2017. godini,
 • Program o dopuni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gornja Rijeka u 2017. godini,
 • Program o izmjenama Programa u gospodarstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2017. godini,
 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu,
 •  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2016. godini,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2016. godini,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gornja Rijeka u 2016. godini,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Gornja Rijeka u 2016. godini,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Gornja Rijeka u 2016. godini,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u gospodarstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2016. godini,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gornja Rijeka u 2016. godini,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2016. godini,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gornja Rijeka u 2016. godini,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Rijeka u 2016. godini,
 • Godišnje izvršenje Financijskog plana Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine,
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornja Rijeka za 2016. godinu,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine,
 • Odluka o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka,
 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Rijeka,
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Gornja Rijeka,
 • Odluka o sufinanciranju cijene smještaja djece u dječjim vrtićima,
 • Zaključak o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2016. godinu,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o gospodarenju otpadom za Općinu Gornja Rijeka za 2016. godinu,
 • Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Rijeka za 2016. godinu,
 • Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Rijeka za 2017. godinu,
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava –  uređenje javnog trga – Trg Sidonije Rubido Erdödy u Gornjoj Rijeci, 3 skupine“,
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija Vatrogasnog doma Gornja Rijeka“,
 • Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Gornja Rijeka,
 • Zaključak o davanju suglasnosti Općinskoj knjižnici Sidonije Rubido Erdödy za potpisivanje ugovora s Ministarstvom kulture,
 • Odluka o uspostavi suradnje između Općine Gornja Rijeka u Republici Hrvatskoj, Općine Taormina u Talijanskoj Republici, Općine Oliveira de Azemeis u Portugalskoj Republici, Općine Radoviš u Republici Makedoniji, Općine Rauna u Republici Latviji, Općine Rimoc u Mađarskoj, Općine Nea Propontida u Helenskoj Republici i Općine Krivodol u Republici Bugarskoj.

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija Vatrogasnog doma Kolarec“ vijeće nije donijelo.

Sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka završila je pitanjima i prijedlozima članova, te zahvalama na suradnji u protekle četiri godine mandata.