U vijećnici Općine Gornja Rijeka održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka na kojoj su sve odluke donesene jednoglasno. Sjednicu je otvorila predsjednica Općinskog vijeća Vesna Nemčić, a prisustvovali su joj zamjenik općinskog načelnika Stjepan Borjan, djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela općine Andreja Bogdan i Valentina Valjak te na drugoj točci dnevnog reda vršiteljica dužnosti direktora Komunalnog poduzeća Gornja Rijeka d.o.o. Petra Lacković.

Pod prvom točkom dnevnog reda svečanu prisegu je položio vijećnik Dragutin Srbljinović. Izvješće o radu i financijsko izvješće Komunalnog poduzeća Gornja Rijeka d.o.o. za 2016. godinu podnijela je v.d. direktora Petra Lacković koja je napomenula da poduzeće posluje stabilno.
Općinsko vijeće usvojilo je Polugodišnje izvršenje Financijskog plana Općinske knjižnice Sidonije Rubido i Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornja Rijeka za 2017. godinu.
Donesen je i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine te Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 5. lipnja do 31. prosinca 2017. godine.