U vijećnici Općine Gornja Rijeka dana 5. lipnja 2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka.

Konstituirajuću sjednicu sazvala je i otvorila predstojnica Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji Elizabeta Repić Perković, te ju vodila do utvrđivanja člana predstavničkog tijela Damira Đurinić koji je predsjedavao sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka.

Na početku zasjedanja, izabrana je Mandatna komisija, kao jedno od stalnih radnih tijela Općinskog vijeća u koju su imenovani Ksenija Žganec za predsjednicu te Tomislav Švogor i Stjepan Kos za članove. Nakon podnesenog Izvješća Mandatne komisije, verificirani su mandati i prisegu je položilo 10 od 11 izabranih članova Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka i to: Damir Đurinić, Dario Nemčić, Vesna Nemčić, Tomislav Švogor, Ksenija Žganec, Zdenko Hasanec, Ivica Srbljinović, Tihomir Šikač, Stjepan Kos i Zdravko Đurinić.

U Odbor za izbor i imenovanja imenovani su Damir Đurinić za predsjednika te Dario Nemčić i Tomislav Švogor za članove.

Za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka jednoglasno je izabrana Vesna Nemčić, a jednoglasno su izabrani i potpredsjednici Dario Nemčić i Zdenko Hasanec.

Nova predsjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka Vesna Nemčić, preuzela je predsjedanje sjednicom zahvalivši se pritom na ukazanom povjerenju.

U Odbor za Statut i poslovnik imenovani su Dario Nemčić za predsjednika te Damir Đurinić i Tomislav Švogor za članove.

U odbor za financije i proračun imenovana je Vesna Nemčić za predsjednicu te Ksenija Žganec i Tihomir Šikač za članove.

Na konstitiurajućoj sjednici donesena je i Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade predsjedniku Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka.

Sjednici su osim članova Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka, prisustvovali i općinski načelnik Općine Gornja Rijeka Darko Fištrović, njegov zamjenik Stjepan Borjan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Andreja Bogdan te predstavnici medija Danica Čataj i Antun Premelč.