Dana 10. lipnja 2013. godine u prostorijama Općine Gornja Rijeka izvršen je postupak primopredaje vlasti Općine Gornja Rijeka.

Postupku primopredaje vlasti sudjelovali su bivša općinska načelnica Štefica Tukša sa zamjenikom Ivicom Srbljinović, te novoizabrani općinski načelnik Darko Fištrović sa zamjenicom Silvijom Ognjan Podolski. Novoj općinskoj vlasti poželjena je dobrodošlica te uspjeh i sreća u daljnjem radu.