Srijeda, 18 Veljača 2015

Općini Gornja Rijeka odobrena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt zamjene postojećeg kotla na lož ulje novim kotlom na pelete za zgradu općinske uprave.

Vrijednost projekta iznosi 59.500,00 kuna, a odobrena sredstva pomoći Fonda iznose 80% ili 47.600,00 kuna.

Osnovni cilj i svrha koji se projektom žele postići su zaštita okoliša kroz smanjenje korištenja fosilnih goriva, te smanjenje emisije CO2 iz čega proizlaze daljnji pozitivni utjecaji kao što su smanjenje izdataka za energente (lož ulje) i velika financijska ušteda.