Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku o neposrednom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama kojom je Općini Gornja Rijeka odobreno 1.000.000,00 kuna za zamjenu postojeće stolarije i povećanje toplinske ovojnice obiteljske kuće (fasade) na obiteljskim kućama. Općina Gornja Rijeka podnijela je ponudu na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama ukupne vrijednosti investicije 1.250.000,00 kuna. Općini Gornja Rijeka kao općini od posebne državne skrbi odobreno je 80% opravdanih troškova projekta Fonda, najviše do 60.000,00 kuna po obiteljskoj kući.