Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda radi zajedničkog sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskoga certificiranje zgrada. Općini Gornja Rijeka odobrena su sredstva u svoti od 22.544,00 kune za energetski pregled i energetsko certificiranje četiri objekta u vlasništvu Općine.