Općini Gornja Rijeka odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti temeljem Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sufinanciranje projekta nabave i ugradnje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za potrebe općine. Vrijednost projekta procjenjena je na 184.402,50 kuna od čega će Fond sufinancirati 80%.

Fotonaponska elektrana postaviti će se na zgradu općinske uprave.